Administrativní budova GEMO OLOMOUC

LOCATION ul. Dlouhá, Olomouc – Lazce

Construction commenced podzim 2003

Completion and approval podzim 2004

CONTACT PERSONS
www.gemo.cz

admin-budova-gemo1.jpg admin-budova-gemo3.jpg ab12.jpg ab123.jpg admin-budova-gemo5.jpg admin-budova-gemo6.jpg admin-budova-gemo22.jpg


« previous
next »

Project Description

Projekt zahrnuje novou administrativní budovu stavební společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Objemové řešení objektu vychází z návrhu funkčního zónování parcely a potřeby etapizace jednotlivých funkčních zón území. Navržené klasické pevnější dispoziční trojtraktí je uprostřed přerušeno nástupní transparentní halou přes dvě podlaží, která pohledově spojuje vstupní předprostor s parkem navrženým za objektem.

V roce 2006 je realizována přístavba administrativní budovy pro potřeby expanze výrobního úseku stavební společnosti. Celkový objem kancelářských ploch činí cca 3 650 m2.

Activities implemented

Koncepce, proveditelnost a financování projektu, koordinace a řízení projektu, prodej pozemku, příprava území, zabezpečení projektové dokumentace všech stupňů, kompletní inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudaci stavby, řízení realizace stavby, technický dozor investora, odborné činnosti související se správou a údržbou.

investor GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Building Contractor GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.