Andrův stadion

developer GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o.

LOCATION Legionářská 1165/12, Olomouc

Construction commenced léto 2009

Completion and approval podzim 2010

CONTACT PERSONS

tribuna1.jpg tribuna2.jpg tribuna4.jpg tribuna5.jpg tribuna3-1.jpg


« previous
next »

Project Description

Sedmipodlažní polyfunkční budova s ustupujícími podlažími s plochým zastřešením. Dynamický dojem dotváří jižní fasáda tvořená z části konvexní křivkou a vystupujícím proskleným tříramenným schodištěm se vstupem do objektu. Jižní, východní a západní fasáda je doplněna balkony a terasami.

Severní fasáda objektu slouží pro účely hlediště – část veřejně přístupná, část přístupná pouze zevnitř budovy ze soukromých prostor do tzv. skyboxů a část hlediště přístupná pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu. Kapacita hlavního hlediště jižní tribuny Androva stadionu přístupná komunikačním koridorem a následně po 4 samostatných schodištích do jednotlivých sekcí hlediště má kapacitu 2526 sedících diváku.

Activities implemented

Kooperace s investorem v rámci inženýrské a investorské činnosti.

investor SK Sigma Olomouc, a.s.
Building Contractor GEMO a.s.