O společnosti

GEMO DEVELOPMENT přebrala veškeré developerské aktivity společnosti GEMO a.s., která měla development ve svém portfoliu již od r. 1996, a která se nyní v rámci vzniklého koncernu GEMO HOLDING, a.s., člen koncernu GEMO zaměřuje výhradně na realizaci stavebních zakázek.

Tým společnosti GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o., člen koncernu GEMO zajišťuje kompletní developerské aktivity a realizuje široké portfolio projektů z oblasti průmyslové, rezidenční, retailové, kancelářské, hotelové, zábavně-sportovní a z oblasti public private partnership. 

Portfolio našich služeb najdete zde.
Kontakty a personální obsazení našeho týmu najdete zde.