Administrativní budova GEMO OLOMOUC

developer GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o.

LOKALITA ul. Dlouhá, Olomouc – Lazce

Termín zahájení výstavby podzim 2003

Termín dokončení a kolaudace podzim 2004

KONTAKTNÍ OSOBY
www.gemo.cz

admin-budova-gemo1.jpg admin-budova-gemo3.jpg ab12.jpg ab123.jpg admin-budova-gemo5.jpg admin-budova-gemo6.jpg admin-budova-gemo22.jpg


« předchozí
další »

Popis projektu

Projekt zahrnuje novou administrativní budovu stavební společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Objemové řešení objektu vychází z návrhu funkčního zónování parcely a potřeby etapizace jednotlivých funkčních zón území. Navržené klasické pevnější dispoziční trojtraktí je uprostřed přerušeno nástupní transparentní halou přes dvě podlaží, která pohledově spojuje vstupní předprostor s parkem navrženým za objektem.

V roce 2006 je realizována přístavba administrativní budovy pro potřeby expanze výrobního úseku stavební společnosti. Celkový objem kancelářských ploch činí cca 3 650 m2.

Prováděné činnosti

Koncepce, proveditelnost a financování projektu, koordinace a řízení projektu, prodej pozemku, příprava území, zabezpečení projektové dokumentace všech stupňů, kompletní inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudaci stavby, řízení realizace stavby, technický dozor investora, odborné činnosti související se správou a údržbou.

investor GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
dodavatel stavby GEMO a.s.